Jógová videa s Karolínou Rackovou

Lektor Racková Karolína

Jógu vnímám jako komplexní cestu v životě člověka, cestu svobody, uvolněnosti a smíření. Jako cestu, která posiluje a zároveň zklidňuje tělo i mysl a rozvíjí ducha. Uspokojuje mou potřebu hledat za horizontem, přináší mi pocit radosti ve všech sférách mého života i mé osobnosti. A proto ji také dělám. Pro radost sebe a všech, kteří na mou hodinu přijdou.
Energy studio virtual
JógaMarket
Power Yoga Akademie
Jóga Dnes virtual