Vhodné vzdělávání pro studenty Power Yoga Akademie - výukové workshopy. Nejste-li studentem akademie, výukové workshopy můžete absolvovat s cílem rozšíření znalostí a pochopení praxe. Zajímá-li vás dané téma - workshop absolvujte, protože obohatí vaší praxi. 

TARIF: Jóga Virtual STUDENT

Studujete-li v rámci vzdělávání instruktorů jógy učitelský kurz, můžete zvolit tarif JV STUDENT a částečně se vzdělávat on-line. Power Yoga Akademie - vzdělávací centrum nabízí on-line výukové workshopy, které studenti mohou uplatnit v rámci hospitačních hodin. Na konci každého on-line kurzu nebo výukového workshopu získáte certifikát, který vám bude započítán do hospitačních hodin. 

V rámci on-line TV Jóga Virtual je pro studenty vzdělávacích programů možnost založit si tarif Jóga Virtual STUDENT a využít jógové on-line kurzy a výukové workshopy z databáze jako oporu při svém studiu. V rámci členství STUDENT můžete absolvovat on-line kurz nebo workshop, které lze započítat jako hospitační lekce. V rámci on-line vzdělávání Joga Virtual lze nasbírat až 8 hospitačních hodin (z celkových 20 povinných). Absolvováním jednoho on-line kurzu získáte 3 hospitační hodiny, splněním on-line workshopu 2 hospitační hodiny. 

Podmínky pro JV STUDENT: 

Pro započítání do hospitačních hodin je nutné doložit certifikát o absolvování programu (automaticky vygenerovaný po skončení programů v PDF - platí počínaje 20.4.2018). Certifikát se dokládá v tištěné podobě k hospitačnímu listu, případně zasláním na email skoleni@poweryoga.cz (s uvedením poznámky do hospitačního listu), a to nejpozději do termínu odevzdání hospitačního listu uvedeného v podmínkách k závěrečné zkoušce. Na certifikátu musí být uvedeno datum aktivace kurzu, nebo workshopu po 20.4.2018. Dřívější data absolvování nejsou akceptována.

JógaMarket
BIndu Yoga studio
Jóga Dnes virtual
Happyoga Brno
Spirtyoga Beroun
Energy studio virtual