Vhodné vzdělávání pro studenty Power Yoga Akademie - výukové workshopy. Nejste-li studentem akademie, výukové workshopy můžete absolvovat s cílem rozšíření znalostí a pochopení praxe. Zajímá-li vás dané téma - workshop absolvujte, protože obohatí vaší praxi. 

TARIF: Jóga Virtual STUDENT

Studujete-li v rámci vzdělávání instruktorů jógy učitelský kurz, můžete zvolit tarif JV STUDENT a částečně se vzdělávat on-line. Power Yoga Akademie - vzdělávací centrum nabízí on-line výukové workshopy, které studenti mohou uplatnit v rámci hospitačních hodin. Na konci každého on-line kurzu nebo výukového workshopu získáte certifikát, který vám bude započítán do hospitačních hodin.

V rámci on-line TV Jóga Virtual je pro studenty vzdělávacích programů možnost založit si tarif Jóga Virtual STUDENT a využít jógové on-line kurzy a výukové workshopy z databáze jako oporu při svém studiu. V rámci členství STUDENT můžete absolvovat on-line kurz nebo workshop, které lze započítat jako hospitační lekce. V rámci on-line vzdělávání Joga Virtual lze nasbírat až 10 hospitačních hodin (z celkových 20 povinných). Absolvováním jednoho on-line kurzu získáte 3 hospitační hodiny, splněním on-line workshopu 2 hospitační hodiny. Pro kurzy Yoga Teacher možnost získat online 1 ze 2 povinných lekcí s garantem kurzu (V.Krejčíkem).

Podmínky pro JV STUDENT:

Pro započítání do hospitačních hodin je nutné doložit certifikát o absolvování programu (automaticky vygenerovaný po skončení programů v PDF). Certifikát se dokládá v tištěné podobě k hospitačnímu listu, případně zasláním na email skoleni@poweryoga.cz (s uvedením poznámky do hospitačního listu), a to nejpozději do termínu odevzdání hospitačního listu uvedeného v podmínkách k závěrečné zkoušce. Na certifikátu musí být uvedeno datum aktivace kurzu, nebo workshopu (po 20.4.2018 - dřívější data absolvování nejsou akceptována).

Energy studio virtual
JógaMarket
Power Yoga Akademie
Jóga Dnes virtual