Jógová terapie - elektronická veze DVD

Jógová terapie - elektronická veze DVD

Titul Jógová terapie obsahuje video bloky lekce jógová terapie a oproti klasickému nosiči neobsahuje CD Jóga Nidra. Program DVD je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit správně zapojovat své tělo v jógovém pohybu a tím ovlivnit správné držení těla. Jógová tereapie je tvořena bloky: střed těla + krokodýlí cviky, záklony a vzpory, dechová cvičení a pránájáma, pozdrav slunci.

  • Lektorem je Václav Krejčík.
  • Celkový čas programu: 62 minut. 
  • Program lze stáhnout do PC po zaplacení jeho ceny, spárování platby v systému.  

Přihlaste se, prosímRegistrace | Zapomenuté heslo


Popis

Všechny video bloky jógové terapie, které s tímto programem souvisí, lze stáhnout do vašeho PC a po zakoupení vám zůstávají. Program není totožný s DVD Jógová terapie, protože neobsahuje blok jógy pro zdravá záda a CD Jóga Nidra. 

Cena: 199,-Kč

Obsah:

  • Úvod (1:32)
  • Střed těla + krokodýlí cviky, kočky (28:36)
  • Záklony a vzpory (17:44)
  • Pozdrav slunci (6:08)
  • Dechová cvičení a pránájáma (7:46)

Jednotlivé lekce

Jógová terapie - elektronická veze DVD

Jógová terapie - elektronická veze DVD

Jógová terapie je práce s pozorností a vědomým vnímáním signálů z těla při praxi jógy. Člověk se učí naslouchat svému tělu, porozumět mu a vyhovět mu v jeho pohybových možnostech a schopnostech. Díky tomu se učí rozvíjet základní pohybové vzorce jako prostředky pro regeneraci především zad a kloubního systému. Jednoduché ásany z jógy a vývojové kineziologie ovlivňují mozek díky bohaté propriocepci vycházející z vhodného nastavení těla do pozice. Senzomotorické signály (informace) jdou z kostí, kloubů, vazů, fascií, ruky, nohy, jazyka, očí, orgánů, kůže – prostě odevšad z těla do mozku, kde se shromažďují, zpracují a ovlivňují následný pohyb těla, který mozek řídí. Jsou-li informace dobré díky vhodnému dechu a nastavení těla (postura), dochází k optimálnímu pohybu. Tělo se vědomě hýbe pomocí základních pohybových vzorů oslovených „dobrými informacemi“ a je regenerováno. Nedochází-li k vhodnému postavení především nohy, je náročné provést optimální pohyb (zdraví prospěšný) a rozvíjejí se negativní pohybové stereotypy, čímž může postupně dojít i k bolestem zad a kloubů. Proto je velice důležité vnímat základní souhru dechu a jednoduchých pokynů pro pohyb nebo nastavení pozice, aby docházelo ke zdravému pohybu.

Celkové vnímání pohybu ovlivňuje vědomou jógovou praxi. Vědomost je důležitá pro oslovení hlubokého stabilizačního systému páteře, který je ovládaný nervově a nezávisle na našem rozhodnutí. Vnímáním pohybu a částí těla: noha, ruka, oči a jazyk, můžeme řídit senzomotorické impulsy a oslovení stabilizačního systému právě přes tyto části těla. Společně s nejdůležitější složkou vhodného držení těla a stabilizace – dechem tak můžeme pozitivně ovlivnit jógový pohyb a zdraví zad.

TIP - součástí programu: úvod, pozdrav slunci, technika vzporů a záklonů, práce středu těla, krokodýlí cviky, kočky, dechová praxe. 

Celkový čas: 62 minut. 

Energy studio virtual
JógaMarket
Power Yoga Akademie
Jóga Dnes virtual