VIDEO JÓGY: Sávitrí Pránájáma

Video dostupné předplatitelům po přihlášení

Přihlášení


Registrace | Neznám heslo

Objednejte si on-line PŘEDPLATNÉ!

Vyzkoušejte JEDNODENNÍ předplatné na zkoušku jen za 120 Kč. Nemáte-li registraci - zaregistrujte se a cvičte.

Objednat

Plný jógový dech vyladěný do vzorce 2:1 je energizující a harmonizační pránájámická technika, která Vám přivodí příjemnou náladu a obrátí Vaši pozornost dovnitř. 

Celkový čas: 7:14 minut 


   19. 11. 2015

Dech je základ zdraví

Není třeba rozvíjet fyziologický základ dýchání, i přesto ale je vhodné zmínit, jak dech probíhá. Z fyziologického hlediska se jedná o práci bránice, která byla často považována pouze za hlavní nádechový sval, ale bránici je nutné vnímat jako nedílnou součást posturálního (stabilizačního) systému. Jakýkoliv pohyb tělo udělá, projeví se na posturální úrovni těla a především na bránici. Tím, že bránice je současně sval odpovědný za dýchání, se promění i dech. Jedná se o spojenou nádobu, na kterou by měl každý, kdo cvičí jógu jakékoliv formy myslet. Tak, jak nastavíte tělo od chodidel, nastaví se i zbytek těla a části nad chodidly (včetně bránice). Tak, jak pracujete s chodidly, rukama, očima a ústy, se projeví ve správném zapojení středu těla a není nutné stále upozorňovat, co ještě je potřeba v ásaně srovnat. Je však důležité upozorňovat, jak správně pokládat nohy a ruce, nebo ostatní klouby, aby z těla vznikla pevná, ale přesto uvolněná ásana a bránice při tomto působení akrálních (koncových) částí těla, byla funkčně správně aktivována.

Dech probíhá

Dech je vegetativní (autonomní) činností našeho organismu. Jednoduše řečeno je to automatismus, který naše dokonalé tělo umí bez našeho zásahu. Bohužel vším (životní styl, výchova, stereotypní pohybové vzorce) okolo nás se dech stává plochým a povrchním a cílem jógy je obnovit jeho plnost v organismu, rozvíjet ho a především díky pozornosti obrácené k němu, dojít k umírnění, možná postupně zastavení změn, které v mysl neustále nastávají. Tak, jako to říká Pataňdžali v Jógasútře I, 2: „Jóga je zastavení změn v mysli." Ono tak jednoduché to není, ale dech je společně se správným držením a používáním těla ten nejdůležitější aspekt správného praktikování jógy, který vede k výchově a ovlivnění mysli.

Dech probíhá zespodu nahoru

O dechu a jeho směru se vedou časté diskuse. Z fyziologického hlediska není o čem diskutovat. Dech je tvořen třemi částmi, stejně jako plíce jsou tvořeny ze tří laloků (prává jen ze dvou, díky postavení srdci). Nadechujete se od břicha směrem do žeber a posunujete dech ještě nad průdušnice, kde se nacházejí horní laloky plic. Při takto vedeném nádechu se celý trup rozšíří všemi směry: dopředu, do stran a dozadu. Vnímáte expanzi, sílu a plnost. S výdechem stejným způsobem, zespodu směrem nahoru, se projevuje uvolnění, zmenšení, vyprázdnění. Je možné, že jste se naučili vnímat ve svém těle, jak se s nádechem „něco“ zvedá a s výdechem klesá. To je úroveň energetická, ale ne fyziologické dýchání. Zde se přibližujete vědomí energie.

Pránájáma není dýchání

Jeden z častých omylů v odpovědích studentů při zkoušce je, že pránájáma jsou dechové techniky. Je to omyl. Pránájáma je řízení energie v těle za pomocí dechových technik. Dechových technik je mnoho a to, co by mělo každou lekci jógy provázet, je spojení dechu s pohybem, čas věnovaný dýchání na začátku lekce (přípravě na cvičení ásan) a na konci čas věnovaný pránájámě (v jednoduché variantě výběr jedné techniky a v ní řízení toku energie).

Kyslík a kysličník uhličitý

Dýchání přináší tělu kyslík a odvádí zplodiny metabolismu (kysličník uhličitý a další plyny). Dýchání v rytmu, využívání plnosti nádechu a výdechu a změny poměrů mezi nádechem a výdechem jsou tréninkem pro náročnější práci, a to pro pránájámu. Podle Pataňdžaliho je pránájáma: II, 49 „…Pak následuje vědomá regulace dechu."

„Pak“ znamená po ásanách, které připravují tělo a organismus pro práci s energií. Pránájámu tvoří čtyři společníci: nádech, zástava dechu po nádechu, výdech a zástava dechu po výdechu. To vše se děje v určitých poměrech a cyklech. Vede to k tomu, že se získaným časem dochází ke kvalitnějšímu základnímu vnějšímu dýchání (výměna plynů mezi plícemi a krví) a vnitřnímu dýchání, tvz. buněčnému, ve kterém dochází k dodání energie i těm nevzdálenějším buňkám v organismu.

Pránájáma nabíjí tělo energií, podporuje imunitu organismu a současně při jejím praktikování dochází k hluboké koncentraci, která pomáhá v zastavení změn v mysli. Je to neustálý koloběh a propojenost technik jógy a stojí za to, jim věnovat čas.

Hledání zdraví a štěstí

Všichni jsme určeni a naprogramování k tomu, abychom hledali štěstí. Nikdo z nás nehledá neštěstí. Tak je to i uvnitř těla. Každá buňka prahne po přitahování a ne po odpuzování. Nemoc je často překážka na cestě, která není problémem, ale už se nedá hovořit o cestě bez překážek. V současné době plné rychlosti, napětí a přetlaku v mysli, je praktikování ásan, učení se dýchat (vrátit se k přirozenosti) a pránájáma základem pro prevenci a regeneraci organismu. Stačí jen postavit se každý den na podložku, věnovat si 20 minut a nechat plynout mysl, která svazuje organismus do spleteného uzle a k jeho rozplétání pak často musíme povolat lékaře. Ale pokud zkusíme zabrat my sami, je možné, že objevíme cestu, jak se cítit a být v pohodě a pečovat o své zdraví!

  

Václav Krejčík

www.vaclavkrejcik.cz
Energy studio virtual
JógaMarket
Power Yoga Akademie
Jóga Dnes virtual